De pijnparadox

Zelfmanagement vereist zelfinzicht. Iedereen heeft een visie over zichzelf. Onze overtuigingen over wie we zijn, wat anderen voor ons betekenen en wat we van het leven verwachten, vormen als het ware onze handleiding voor de manier waarop we met onszelf omgaan en ons leven inrichten. Wanneer we herhaaldelijk niet daar komen waar we heen willen, hapert er wellicht iets aan deze handleiding. Psycholoog en psychotherapeut Rob van Boven verdiept zich al vijfentwintig jaar in het hoe en waarom van het fascinerende krachtenspel in de menselijke geest. Met De pijnparadox biedt hij een kijkje in de keuken van de psychotherapie. Door de pakkende beschrijving van zijn ideeën en werkwijze word je als lezer geprikkeld om opnieuw over jezelf na te denken. Welke technieken gebruik je om jezelf tegen emotionele pijn te beschermen, en veroorzaken ze uiteindelijk niet nog mee pijn? Maak kennis met de leden van je 'interne gezin'. Wat voor functies hebben ze en wie er eigenlijk de baas in jou?

Liefde is!

Iedereen is bekend met de ervaring van liefde. In liefdesrelaties lijken de behoefte om ons vrij te voelen in wie we zijn en de behoefte om ons verbonden te voelen elkaar vaak te bijten. In zijn nieuwe boek Liefde is! legt psycholoog en psychotherapeut Rob van Boven uit hoe het krachtenspel tussen partners hun liefde kan laten bloeien of verwelken. In Liefde is! beschrijft Rob van Boven zijn ideeën over de manier waarop we met liefde omgaan of kunnen omgaan. Aan de hand van bespiegelingen op zijn eigen ervaringen en de verhalen die hij van cliënten uit zijn praktijk heeft mogen gebruiken, laat hij gestructureerd zijn visie zien. Terwijl zijn eerste boek De pijnparadox zich toespitst op de relatie de iemand met zichzelf heeft, richt Liefde is! zich op de relatie die mensen met hun buitenwereld aangaan. Als een rode draad door zijn werk loopt de overtuiging van Rob van Boven dat alle gevoelens goed en zinvol zijn. Ze zijn alleen soms gerelateerd aan overtuigingen die we meenemen uit onze jeugd en niet noodzakelijkerwijs passen bij de actuele leefsituatie van het volwassen individu. Wie de grondslag onderzoekt van zijn inperkende geloofsprogramma, kan de weg vrijmaken voor ervaren aan de hand van het hier en nu. In zijn beide boeken maakt Van Boven gebruik van een model dat ieder mens beschouwt als een individu met een intern gezin: het Kwetsbare Kind, het Daadkrachtige Kind en de Volwassene. In een ideale wereld leven de drie delen in harmonie met elkaar en staat de Volwassene aan het hoofd. In de realiteit raakt de Volwassene vaak op de achtergrond als het Daadkrachtige Kind in zijn jeugd heeft moeten leren overleven. De overtuigingen die hij op heeft gedaan, neemt hij mee in zijn volwassen leven met alle consequenties van dien. Volgens Van Boven ontwikkelt ieder mens een geloofsprogramma dat hem aanstuurt, vaak zonder dat daar bewustzijn over is. Uit onze geloofsovertuigingen over de buitenwereld, het leven, onszelf en andere mensen vloeien strategieën voort die we inzetten in het dagelijks leven. Zo kan iemand geneigd zijn bij reflex te strijden, zich aan te passen of terug te trekken.

Voorbeelden uit de ervaringen van cliënten maken inzichtelijk hoe deze overtuigingen en reflexmatige handelingen hun relaties beïnvloeden, maar ook hoe de cliënten zich ontwikkelen, hun overtuigingen leren kennen en hun geloofsprogramma kunnen bijstellen. Soms leiden de nieuwe inzichten tot een breuk in de relatie, andere voorbeelden laten zien hoe de band tussen partners kan veranderen en versterkt wordt. Liefde is! vormt een ode aan de liefde, maar dat betekent niet dat relaties voor het leven verheerlijkt worden. Een kortdurende relatie kan even waardevol zijn als een langdurige volgens Van Boven. In het boek beschrijft hij verschillende redenen waarom mensen soms blijven hangen in relaties die voor één of beide partners weinig voldoening geven. Daarnaast laat hij onder andere zien hoe het kan dat mensen verliefd worden op een ander terwijl ze een relatie hebben. De crux ligt volgens Van Boven niet in het feit dat dit gebeurt, maar in de manier waarop daarmee omgegaan wordt. Een bewustzijn dat minder geplaagd wordt door oordelen over onszelf en anderen maakt de weg vrij voor individuele groei, de ervaring van vrijheid en liefdevolle verbondenheid. Liefde is een gegeven. Het zijn de vergissingen in onze overtuigingen die ons op een dwaalspoor brengen, weg van de liefde.

Boeken aanschaffen

U kunt de boeken pijnparadox (18 euro) en of Liefde is (23 euro) kopen door dit kenbaar te maken op het e-mailadres pp_vanboven@hetnet.nl onder vermelding van uw naam en adres. Boven op deze bedragen komen verzendkosten.